صفحه اصلي > گزارش / اسلاید خبری > چهره های روزهای نه چندان دور بندر2 (تصاویر با شما سخن می گویند)

چهره های روزهای نه چندان دور بندر2 (تصاویر با شما سخن می گویند)


23 تیر 1392. نويسنده: .
قابل توجه است که ترتیب انتشار این تصاویر بدون هیچ جایگاه و سلسله مراتب خاصی بوده است و بدون در نظر گرفتن بعضاً شخصیت حقوقی افراد بوده است و صرفا شخصیت حقیقی و عضوی از جامعه شهری بزرگترین بندرصیادی کشور ملاک انتشار تصاویر بوده است که در این خصوص دیّرنیوز آماده دریافت تصاویر و آثار سایر شهروندان گرامی می باشد.

http://www.dayyernews.com/uploads/m1.png

http://www.dayyernews.com/uploads/m5.png

http://www.dayyernews.com/uploads/m2.png

http://www.dayyernews.com/uploads/m7.png

http://www.dayyernews.com/uploads/m6.png

http://www.dayyernews.com/uploads/m10.png

http://www.dayyernews.com/uploads/m11.png

http://www.dayyernews.com/uploads/m3.png

http://www.dayyernews.com/uploads/m12.png

http://www.dayyernews.com/uploads/m13.png

http://www.dayyernews.com/uploads/m4.png


http://www.dayyernews.com/uploads/m9.png

http://www.dayyernews.com/uploads/m14.png

http://www.dayyernews.com/uploads/m15.png

http://www.dayyernews.com/uploads/m8.png

با تشکر صمیمانه از بهروز حقیقت
پایگاه خبری بندر دیّر (دیّرنیوز)، آماده انتشار عکس های قدیمی شما که سرشار از خاطرات و حرف های ناگفته است می باشد . عکس های خود را به نشانی dayyernews@gmail.com ارسال نمایید.بازگشت