صفحه اصلي > اخبار دیّر نیوز > جشنواره نشریات دانش‌آموزی در بردخون برگزار شد

جشنواره نشریات دانش‌آموزی در بردخون برگزار شد


16 آذر 1393. نويسنده: .

معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش منطقه بردخون پیش از ظهر امروز اظهار داشت: هدف از برپایی این نمایشگاه و جشنواره تقویت هنر نوشتن در دانشآموزان بر اساس خواسته عمومی به ویژه رئیس جمهور از آموزش و پرورش است.

عبدالخالق قایدی بیان داشت: با برنامهریزی صورت گرفته مدارس هر دو ماه گاهنامهای را طبق فرهنگ بومی محلی و آثار و دستنوشتههای دانشآموزان به منظور افزایش قدرت تحلیل، نوشتن و گسترش تحقیق و مطالعه آماده و جهت داوری و انتخاب در معرض قضاوت دانشآموزان و فرهنگیان قرار میدهند.

وی گسترش کتابخوانی و پژوهش در عرصههای علمی و فرهنگی را مهم دانست و گفت: به دلیل افزایش میزان استفاده از فناوریهای جدید و فضای مجازی، مطالعه و توجه به نوشتن و خواندن کاهش یافته که این وضعیت چندان خوشایند و امیدوارکننده نیست و نیاز به بازنگریو تغییر دارد.

قایدی ادامه داد: در گام اول تعداد 12 نشریه از مدارس متوسطه اول و دوم به منطقه رسید که هیئت داوران به بررسی آنها پرداختند و نشریه فانوس از هنرستان کار و دانش شهیده قایدی به عنوان نشریه برتر در بین نشریات مدارس برگزیده شد.

معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش منطقه بردخون خاطرنشان کرد: در دهه فجر نیز مرحله بعدی آمادهسازی نشریات با موضوع زیباییهای صلح رونمایی میشود.


بازگشت