صفحه اصلي > خبر > گزينه ًهاي شهرداري ديّر نهايي نشده اند

گزينه ًهاي شهرداري ديّر نهايي نشده اند


22 مرداد 1396. نويسنده: .

يكي از اعضاي شوراي دور پنجم شهر ديّر در خصوص انتخاب شهردار ديّر مي گويد: هنوز جلسات و جمع بندي ًهاي لازم در اين خصوص صورت نگرفته است و قطعا در روزهاي آتي اعضا شورا گزينه ًهاي خود را جهت شور در شورا معرفي خواهند كرد.

به گزارش ديّرنيوز، اخبار غيررسمي از رحيم جمالي(شهردار كنوني)، نامدار درويشي( معاون فرماندار ديّر)ارسلان حصيري(شهردار بردستان)، علي حجري( معاون اموزش و پرورش ديّر)احمدي( شهردار دوراهك) علي بردستاني( مدير اب و فاضلاب دشتستان) تنگستاني( بخشدار آبدان)مصطفي فخرايي(معاون سابق فرماندار ديّر) به عنوان بخشي از گزينه ًهاي احتمالي اعضاي شوراي اسلامي شهر ديّر جهت حضور در شهرداري ديّر حكايت مي كند.


بازگشت