صفحه اصلي > خبر > حذف عابربانك ويژه فرهنگيان، خدمتي جديد از بانك ملي دير

حذف عابربانك ويژه فرهنگيان، خدمتي جديد از بانك ملي دير


12 شهریور 1396. نويسنده: .

جمعي از فرهنگيان در ارتباطي به ديرنيوز از جمع آوري عابربانك ويژه اين قشر به شدت ابراز گلايه كرده اند و مي گويند: آيا بانك ملي دير مي خواهد از حذف تنها خدمتي كه در اين سالها به اين قشر پرتلاش داشته است رونمايي كند/ معلمان مي گويند ماهيانه ميلياردها ريال حقوق خود را از طريق گردش حساب هاي بانك ملي دريافت مي كنند و انتظار اينگونه برخوردها از اين بانك ندارند.

ابراهيمي از فرهنگيان دير در اين خصوص مي گويد: ما فرهنگيان عمده كارهاي بانكي خود را از طريق اين عابربانك انجام مي دهيم و شايسته نيست مسئولين محترم بانك ملي با حذف اين عابربانك در حق فرهنگيان اجحاف نمايند.

فخرايي يكي ديگر از فرهنگيان مي گويد: معلمان از روستاها نيز كه براي كارهاي اداري خود به مركز شهرستان و اداره آموزش و پرورش مراجعه مي كنند معمولا كارهاي بانكي خود را از طريق اين عابربانك دنبال مي كنند و بجاست مسئولين در اين خصوص با تدبير بيشتري عمل كنند.


بازگشت