صفحه اصلي > گزارش > روز زمین در ساحل بندر دیر

روز زمین در ساحل بندر دیر


3 اردیبهشت 1389. نويسنده: H1

انجمن دوستداران محیط زیست آهید مدرسه نمونه دولتی شهداء دیر به همراه دیگر دانش آموزان، مدیر ،معاون مدرسه و دبیران خود و با همکاری اداره ی حفاظت محیط زیست شهرستان دیّر، روز زمین پاک را در ساحل زیبای بندر دیّر گرامی داشتند . در این روز همه ی دانش آموزان مدرسه نمونه دولتی شهداء به ساحل رفتند تا یک روز خود را به یاد روز زمین، ساحل را تمیز کنند و مجسمه های شنی خود را به پاسداشت سیاره ی خود - زمین - بسازند و لحظه هایی به یادماندنی را در این روز ثبت نمایند.

این برنامهی پیشنهادی انجمن دوستداران محیط زیست مدرسه ی راهنمایی نمونه دولتی شهداء دیّر (آهید)، با همکاری اداره ی حفاظت محیط زیست دیّر در ساحل زیبای دیّر اجرا شد.


بازگشت