تعداد بازدید : 1 545 نفر   تاریخ انتشار : 10 شهریور 1390   نسخه چاپی   ارسال به دوستان   بازنشر
جاده ساحلي يا همان جاده معروف به مرگ بارها و بارها كام ديريها را تلخ كرده، جوانان زيادي را بلعيده،مران بزرگي را .. روزي مرحوم محمدمجتبايي از پاسداران سپاه و روزي ديگر سرداري ديگر از سپاه... و جاده اي كه هميشه خلوت بود و خلوت ...جاده مرگ اينبار مردي ديگر از تبارمردان را از مردم گرفت...جلسات وقت و بي وقت و خارج از وقت و فرمانداري كه خودش هم راننده بود و هم باديگارد و هم فرماندار....(گزارش تصويري وداع با فرماندار نمونه خدا)

جاده ساحلي يا همان جاده معروف به مرگ بارها و بارها كام ديريها را تلخ كرده، جوانان زيادي را بلعيده،مران بزرگي را .. روزي مرحوم محمدمجتبايي از پاسداران سپاه و روزي ديگر سرداري ديگر از سپاه... و جاده اي كه هميشه خلوت بود و خلوت ...جاده مرگ اينبار مردي ديگر از تبارمردان را از مردم گرفت...جلسات وقت و بي وقت و خارج از وقت و فرمانداري كه خودش هم راننده بود و هم باديگارد و هم فرماندار....(گزارش تصويري وداع با فرماندار نمونه خدا)

اتوبوسي كه كاش هيچگاه مسير ساحلي را انتخاب نمي كرد...اتوبوسي كه كاش راننده اش هيچگاه خوابش نمي گرفت ... اتوبوسي كه كاش نبود ....

http://www.dayyernews.com/uploads/thumbs/1314364898_d38.jpg


و شايد تقدير اينگونه بود براي تو كه از تركش ها و خمپاره هاي جنگ را عبور كني و اينگونه روانه تخت بيمارستان شوي...


http://www.dayyernews.com/uploads/thumbs/1314365008_d40.jpg

همشهريانت، دوستانت ، رفيقانت ، همسنگرانت همه آمده بودند به عيادت ...از لحظه اول خبر همه جمع شده بودند ... شايد آنها باور نمي كردند كه قرار است از فرماندارشان در آغازين روزهاي هفته دولت در مراسم كارمند نمونه خدا در بهشت تجليل شود .... شايد...شايد

http://www.dayyernews.com/uploads/thumbs/1314365035_d39.jpg

و مردم آمده بودند كه قدرشناسي شان را اثبات كنند ...مردمي كه فقط 5 ماه طمع حضور شما در ديارشان را چشيده بودند...و اينبار حيدر آمده بود نه براي مراسم معارفه و نه براي برگزاري نشست و جلسه اي ..آمده بود براي وداع با ديارش و مردم اينگونه وداع گفتند حيدر خوبيهايشان را ....

http://www.dayyernews.com/uploads/thumbs/1314365133_d43.jpg

http://www.dayyernews.com/uploads/thumbs/1314365136_d45.jpg

http://www.dayyernews.com/uploads/thumbs/1314365152_d42.jpg

http://www.dayyernews.com/uploads/thumbs/1314365163_d44.jpg

http://www.dayyernews.com/uploads/thumbs/1314365216_d47.jpg

http://www.dayyernews.com/uploads/thumbs/1314365232_d48.jpg

http://www.dayyernews.com/uploads/thumbs/1314365241_d46.jpg


آخرین اخبار استان
{linklogo}