تعداد بازدید : 0 نفر   تاریخ انتشار : 28 فروردین 1394   نسخه چاپی   ارسال به دوستان   بازنشر

سید مرتضی کراماتی : با خوانش و زمزمه ی این بیت که : سنگ اول گر نهاد معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج ، باید گفت که گاهی و همیشه این سوال در ذهن مردم پیش می آید که چرا برخی از پروژه ها ، پس از گذشت بیست یا سی سال به بهره برداری نمی رسد.

– سید مرتضی کراماتی : با خوانش و زمزمه ی این بیت که : سنگ اول گر نهاد معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج ، باید گفت که گاهی و همیشه این سوال در ذهن مردم پیش می آید که چرا برخی از پروژه ها ، پس از گذشت بیست یا سی سال به بهره برداری نمی رسد.

البته این از حقوق اولیه مردم است که نگران باشند تا ببینند سرنوشت خود و آینده شان چه می شود و اینکه ( هزار وعده ی خوبان یکی وفا نکند ) را بارها با خود مرور کرده اند اما از بس که ملت و مردم ما مردمی باگذشت و صبور هستند ، با هر وعده ای که از مسئولین خود می شنوند باز هم اعتماد می کنند و باز هم تابع هستند.

اما در بحث بیمارستان شهرستان دیّر که در شهر تاریخی و باستانی بردستان واقع شده است بقولی (هزار نکته ی باریکتر زمو اینجاست) که بر خود لازم می دانم بنا به هم مسئولیتم در شورای همیاری سادات شهر بردستان و هم بعنوان کنشگر اجتماعی ، حدیث مکرر سوء استفاده برخی از مسببان تعرض به زمین سادات و زمین خواری به شیوه ی غیر متعارف که در جامعه ی کوچک از آن بعنوان غصب اموال یاد می شود نکاتی را یادآوری کنم .

در این موضوع سه گروه درگیرند یکی عواملی که تعمداً و صرفاً برای شیرین کاری نزد بالا دستی های خود اعم از مدیر کل و وزیر ، با دست بردن در اسناد ، متراژی بالاتر از موارد توافق را برای مرکز ارسال کرده اند که تعجب همه امضاکنندگان آن مرقومه را در بر داشته و شاید از جمع تایید کنندگان سند مذکور فقط دو یا سه نفر در جریان باشند و این در حالیست که در پای آن امضای فرماندار وقت ، اعضای شورای اسلامی وقت و تعدادی از باغداران (غارثین) و شورای همیاری سادات بردستان دیده می شود .

گروه دوم که بنحوی در گیرند و شاید شهادت ناخواسته یا بی اطلاعی آنان موجب شراکت در عمل قبیح گروه اول گردد که عاجزانه خواستارم تا اگر مصلحت امور را در نظر می گیرند ، هوای باغداران و مالکین و غارثین را هم داشته باشند و تنها دلخوش به افتتاح پروژه ای که اعتقاد داریم در زمین غصبی کار شده است نباشند و سومین گروهی که در باطن ناراضی اند و حکایت برخی ساخت و سازها که در زمینهای غصبی انجام شده و تا هنوز به چشم یک ملک غصب شده ، به آن نگاه میشود ، را در ذهن دارند لذا از عقلای قوم عاجزانه درخواست می شود تا با تشکیل نشستی و با دعوت از تمامی افراد درگیر در این جریان در مرحله ی اول با عذرخواهی کسانی که آن مرقومه را دستکاری نموده اند از مالکین و آحاد جامعه ، هم به شتاب ساخت این پروژه ی مهم و حیاتی و آرزوی مردم و مسئولین و نمایندگان و وزیران و دانشگاه علوم پزشکی شتاب دهند و هم قضیه ی غصب زمین از ذهن مردم و جامعه پاک گردد و هم حقوق باغداران و مالکین تمام و کمال محاسبه گردد چرا هنوز مردم ما ، با تصور اینکه در جای غصبی برکتی حاصل نمیگردد ، معتقدند که این پروژه تا رضایت مالکینش گرفته نشود به سر و سامان نمیرسد .

آخرین اخبار استان
{linklogo}